اثرگذاری مدل PESTLE در تدوین استراتژی‌ها

توسط گروه دانش مات در استراتژی

اثرگذاری مدل PESTLE در تدوین استراتژی‌ها

آگاهی از وضعیت و محیط پیرامون برای هر کسب‌وکاری ضرورت دارد؛ چرا که دید وسیع‌تری برای هدف‌گذاری و تعیین استراتژی و قدم گذاشتن در مسیر مورد نظر به ما می‌دهد. یکی از ابزارهای به شدت کاربردی آنالیز PESTLE است که گسترده‌تر از مدل SWOT است و دیدی همه‌جانبه‌ به ما می‌دهد.
مدل PESTLE یک ابزار مناسب برای کسب‌وکارها است که نسبت به محیط بیرونی، به آن‌ها یک دید همه جانبه می‌دهد و تمامی عواملی که روی فعالیت آن‌ها اثرگذار است را با جزئیات بیشتری بررسی می‌کند. PESTLE عبارتی است که از حروف اول کلمه‌های Political (سیاسی)، Economic (اقتصادی)، Social (اجتماعی)، Technological (تکنولوژی)، Environmental (محیطی) و Legal (قانونی) تشکیل شده است. در ادامه به توضیح هر یک از ابعاد این مدل می‌پردازیم:

بعد سیاسی – Political

عوامل چون ثبات سیاسی، وضع قوانین و مقررات دولتی تاثیر زیادی روی عملکرد کسب‌وکارها دارد و همه سازمان‌ها هم موظف‌اند تا آن قوانین را رعایت کنند. بعد سیاسی شامل قوانین محیطی، قوانین کار، سیاست دولت‌ها، قوانین تجارت‌ خارجی، قوانین مالیاتی و … است. سازمان‌ها باید بتوانند خود را با تغییرات و چالش‌های پیش رو مطابقت بدهند.

بعد اقتصادی – Economic

جنبه اقتصادی تاثیر نسبتا مستقیمی روی چگونگی فرآیند کسب‌وکارها، تصمیم‌گیری‌ها و حتی میزان سودآوری آن‌ها دارد. این بعد شامل فاکتورهایی چون رشد اقتصادی، بحران‌های اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره، درآمد افراد و ارزش نرخ ارز نسبت به دیگر کشورها می‌شود.

بعد اجتماعی – Social

این بعد که با عنوان Socio-cultural یا بعد اجتماعی-فرهنگی نیز از آن یاد می‌شود، شامل باورها و نگرش‌های مشترک، اعتقادات، خصوصیات دموگرافیک (سن، جنسیت، تحصیلات، نرخ رشد، توزیع جمعیت، نگرش‌های شغلی) و … است. این عوامل به شدت روی درک کسب‌وکارها نسب به باور مصرف‌کننده اثر گذار است؛ اینکه بدانیم مشتری به چه چیز تمایل دارد و علت تمایل‌اش چیست، برای هر کسب‌وکاری موضوع پراهمیتی است.

بعد تکنولوژی – Technological

تکنولوژی وجهی است که روزانه با آن سروکار داریم و تغییرات‌اش را احساس می‌کنیم. برای بقا و رقابت با سایر رقبا، راهی جز هم‌قدم شدن با تکنولوژی نداریم. در این بعد نیاز داریم تا به عواملی مثل اتوماسیون‌سازی فرآیندها توجه نشان بدهیم و پیوسته پیشرفت تکنولوژی و نرخ تغییرات آن را مورد ارزیابی قرار بدهیم. تکنولوژی می‌تواند تولید، توزیع و حتی نحوه برقراری ارتباط ما با بازار هدف‌مان را نیز تحت تاثیر قرار بدهد.

بعد قانونی – Legal

بعدی است که روی هزینه‌ها، تقاضا و به طور کلی روی فرآیند کسب‌وکارها اثرگذار است. بعد قانونی شامل مواردی چون قوانین مصرف‌کننده، فرصت‌های برابر استخدام، قوانین امنیت و سلامت، قوانین مربوط به تبلیغات و حقوق مصرف‌کننده است. هر کسب‌وکار برای اینکه بتواند تجارت موفق داشته باشد باید قوانین مربوط به محیطی که در آن فعالیت می‌کند و همچنین موانعی که ممکن است پیش رو داشته باشد را بداند. هرقدر ابعاد فعالیت‌های یک کسب‌وکار گسترده‌تر باشد، چالش‌هایی احتمالی نیز بیشتر خواهد بود.

بعد محیطی – Environmental

بعد محیطی پیش از این روی کسب‌وکارها تاثیر خاصی نداشت اما به تازگی مورد اهمیت قرار گرفته است. تغییرات گسترده جوی و مشکلات زیست محیطی نشات گرفته از تولیدات، حالا گریبان‌گیر کسب‌وکارها شده و موانع قانونی‌ای را برای آن‌ها در نظر گرفته است. یکی از فاکتورها، امکان تولید از منابع پایداو تولیدات سبز است.

مدل PESTLE برای مشخص کردن وضعیت حال و آینده‌ صنعتی است که به آن تعلق داریم تا به کمک آن بتوانیم برنامه‌ریزی‌های استراتژیک داشته باشیم، در طول مسیر به تغییرات و رقابت‌‌ها پاسخ مناسب بدهیم و در نهایت نقطه تمایزمان را مشخص کنیم. تمرکز مدل PESTLE روی عوامل بیرونی سازمان‌ است در نتیجه تنها تمرکز روی این مدل کافی نیست؛ نیاز داریم به مدل‌های دیگری که محیط درون سازمان را نیز زیر نظر دارند توجه داشته باشیم. برای مثال تحلیل SWOT که پیش‌تر به آن اشاره کردیم یکی از مواردی است که هم محیط بیرونی و هم درونی سازمان را مد نظر قرار می‌دهد. مدل PESTLE چارچوب مشخصی دارد اما بهتر است که هر کسب‌وکار این مدل را بر اساس صنعت و محیطی که در آن فعالیت دارد، طراحی کند. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که هر یک از ابعادی که به آن‌ها پرداختیم می‌تواند به نسبت ماهیت کسب‌وکارها متغیر باشد.
شرکت تبلیغاتی مات تلاش می‌کند تا با توجه به محیط درونی و بیرونی، شما را در تدوین استراتژی مناسب کسب‌وکارتان یاری کند.