حضور استاد مشایخی در کانون تبلیغاتی مات

توسط گروه دانش مات در اخبار

استاد مشایخی با حضور در هلدینگ ارتباطات و بازاریابی مات، حال و هوایی دیگر به این مجموعه فعال در عرصه ارتباطات و بازاریابی بخشید.چند روز پیش استاد مشایخی با حضور در کانون مات از توانمندی ها و طرفیت های این سازمان بازدید کردند.در این دیدار گزارشی از نوآوری های اخیر در صنعت تبلیغات، ارتباطات و بازاریابی به سمع و نظر ایشان رسید که موجب تحسین و قدردانی این شخصیت برجسته هنری از زحمات مدیرعامل و پرسنل مات گردید.
نکته جالب توجه در این دیدار رفتار متواضعانه این استاد گرانقدر عرصه سینما و تئاتر بود که درس بزرگی برای جوانان امروز محسوب می شود.