استراتژی

 • استراتژی خلاق

  استراتژی خلاق – قسمت دوم

  برنامه ریزی استراتژی خلاق کسانی که بر روی بعد خلاق ارتباطات بازاریابی کار می‌کنند، معمولاٌ با چالشی جدی مواجه می‌شوند.…

  استراتژی گروه دانش مات۱۳۹۴/۰۹/۱۳
 • استراتژی خلاق

  استراتژی خلاق – قسمت اول

  مفهوم خلاقیت و ارتباطات بازاریابی خلاق یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه، پیام ارتباط بازاریابی ست. واضح است…

  استراتژی گروه دانش مات۱۳۹۴/۰۹/۱۳