هویت سازمانی و هویت برند

By in استراتژی

برند ارزشمند ترین دارایی یک شرکت است به همین سبب باید به دقت خلق شود تا به درستی بتواند معرف کسب وکار و اعتبار شرکت باشد. برند یک نام، عبارت، طراحی، نماد یا به طور کلی ویژگی است که کالا و خدمات یک فروشنده را از سایر فروشنده ها متمایز می کند. اهمیت برند تا جایی است که هویت آن در راستای استراتژی های کلان یک کسب و کار شکل می گیرد و ترجمان هویت و ویژگی ها و تمایز برند در تمام ارکان و وجوه سازمان تسری می یابد. ماهیت فعالیت های واحد برندینگ مات در ساخت برندهایی ارزشمند و یا افزایش ارزش های برند خلاصه می شود. فرآیندهای برندسازی، بازتولید و نوسازی برند با تحلیل استراتژی های اصلی و آداب درون سازمان ، شناخت و تقسیم ‏بندی مخاطبان، شناخت برندهای رقیب، تحلیل دیزاین، شناخت ارتباطات بازاریابی برند و تحلیل تحقیقات بازار آغاز می شود . سپس رویکردهای اجرایی را پی می گیرد.

برند مشخص می کند که شما چه می گویید، ارزش های شما چیست و چگونه تعریف می شود. نقطه نظرهای شرکت چگونه انتقال می یابد، احساسی که مخاطب در تقابل با برند شما دارد، تصویر ذهنی مخاطب را می سازد و هرچه این تصویر با هویت مدون شده برند همپوشانی و شباهت بیشتری داشته باشد و نشانگر روند صحیح فرآیند برندینگ است. برند همان چیزی است که دیگران در نبود شما در موردتان می گویند. فعالیت های برندسازی ممکن است در راستای خلق برند جدید و یا اصلاح برند شکل گرفته شده باشد، و به این منظور یک آژانس تبلیغاتی مثل کانون تبلیغات مات با داشتن دانش کافی، درکی عمیق و با تکیه بر تجارب خود به طراحی استراتژی های مورد نیاز برای برندینگ هر کالا یا خدمتی می پردازد. هویت برند اصطلاحی است که بواسطه ابعاد مختلف مثل ارزش ها، اهداف، نقاط قوت، ویژگی ها و احساسات و… هم راستا با هویت شرکت ها بیان می شود.

هویت سازمانی معمولاً سه بخش اصلی را شامل می شود:

  • طراحی سازمانی( لوگو، یونیفرم، رنگ ثابت سازمانی، وب سایت سازمانی و…)
  • ارتباطات سازمانی ( تبلیغات، روابط عمومی، اطلاعات و…)
  • رفتار سازمانی ( ارزشهای درونی، هنجارهای سازمانی و…)

توسعه و پالایش استراتژی های کلی سازمان فرآیندی ۵ مرحله ای است که منجر به تعریف هویت برند می شود.

مرحله اول “بیانیه چشم انداز” است، که نشان دهنده تصویری ایده آل و اندکی بلندپروازانه از بهترین حالت رشد و توسعه فعالیت های شرکت است.

مرحله دوم “بیانیه ماموریت” است، که نشان دهنده هدف سازمان بوده و باید ساده، مشخص، قابل درک برای عموم مردم و قابل دستیابی باشد.