بسکتبال

پروپوزال حمایت مالی

لیگ بسکتبال 

1399-1400

آژانس مات و فدراسیون بسکتبال

امــــــروزه تبلیغات ورزشــــــی به عنوان یکـــــی از مهمترین روندهای روز صنعت تبلیغات در دنیا شناخته مـــی‌شود. به نحوی که برندها با استفـــاده از ظرفیت عظیم این نوع از تبلیغات سعی بر جذب حداکثری توجه مخاطب نسبت به پیام تبلیغاتی خود دارند.

SPORT ADVERTISING

SBU

آژانس مات نیز با ایفای نقش تسهیل گری بین برند و فـــدراسیون بسکتبال و با استفــــــاده از تمــــــــــامی امکانات خـــــــود سعی در افزایش اثربخشی هرچــــه بیشتر تبلیغات ورزشی دارد.

این نوع همکـــــاری فرصتی است بــــــرای برندهــــــا تا با استفاده از پتانسیل‌های ورزش بسکتبال و تحـریک هیجانات و عواطف مخاطبان خود بتوانند هرچه بیشتر دیده شده و پیام خود را در ذهن مخاطبان حک کنند.

آژانس مــــــات با تکیه بر تجـــربه‌ی بلند مدت خود همـــــــواره تلاش کــرده است تا با پیاده‌سازی به روزترین متدهای تبلیغاتی،اکو سیستم تبلیغات ایران را پویا، فعال و نوآور نگــــــــه دارد. لــــــذا بــــا بهره‌گیری از نیروهای متخصص و مجرب خــــــود اقدام به همکاری انحصــــــــــاری بــــــا فدراسیون بسکتبال ایران کرده است.

SPORT ADVERTISING

تبلیغات ورزشـی

تبلیغات ورزشـی

تبلیغات ورزشی اخیرا به بخش بسیار مهمی در بازاریابی ورزشی تبدیل شده است. بسیاری از برندهای بزرگ جهان به صورت‌های مختلف در تبلیغات ورزشی مشارکت می‌کنند و محصولات خود را ترویج می‌دهند. این تبلیغات با تعاملی برد-برد برای برندها و فدراسیون‌های ورزشی همراه است.

هدف از این نوع بازاریابی به وجود آوردن استراتژی‌هایی است که مشتری از طریق آن‌ها به تبلیغ یک ورزش یا کالایی غیر از ورزش از طریق ورزش بپردازد. بازاریابی ورزشــــــــی همچنین برای اینکه مشتری نیازها و خواسته‌هــــــای خود را از طریق یک پروسه شناسایی کند طراحـــی شده‌است.

Product-based

در دامنه‌ی Product-based برندهای ورزشی با استفاده از روش‌های تبلیغات ورزشی محصولات خود را ترویج می‌دهند.

Alignment-based

در دامنه‌ی Alignment-based برندها از پتانسیل‌های موجود در حمایت مالی، استفاده از حقوق معنوی بازیکنان و توصیه‌نامه‌های افراد مشهور برای تبلیغات استفاده کنند.

حـــــوزه‌هــــــای اصلی تبلیغات ورزشی

Theme-based

دامنه‌ی Theme-based به برندها کمک می‌کند یک محصول غیر ورزشی را به صورت سنتی تبلیغ کنند. این نوع کمپین‌ها با استفاده از مدل بازاریابی 4P به خوبی می‌توانند اثرگذار باشند.

Sport-based

در نهایت دامنه‌ی Sport-based که کمترین استفاده در این نوع تبلیغات را دارد و در آن برندها ورزشی با استفاده از توصیه‌نامه‌ها، حمایت مالی و ... مخاطبان را از وجود محصولات خود آگاه می‌کنند.

عملکرد رسانه‌ای ۳۶۰

تبلیغات ورزشی ازین جهت برای برندها سودآور است کـــــه این نوع تبلیغات به عنوان یک رسانه‌ای ۳۶۰ درجه عمل می‌کند. به صورتـــی که با پخش بازی‌هـــا از رسانه‌های زنده، خبرهای بعد ازآن در اخبار رادیو و تلویزون، بازخوردها در دنیای دیجیتال و ... همگی باعث گره خـوردن برند با مخاطبان و ورزش می‌شود.

تثبیت برند در ذهن از طریق عواطف و هیجانات

این موضوع ازین جهت حائز اهمیت اســــت که در اذهان عمومــی عواطف و هیجانات بسیار زیادی ذخیره شده اســت که باعث گـره خــوردن برند با ورزش مورد نظر می‌شوند، به صورتی که بعد از تداوم در این مسیر برندهــــا با ورزشی خاص می‌توانند در ذهن مخاطبان تثبیت شــوند.

مزایـــــای تبلیغـات ورزشـــی

مدل‌های متنوع تبلیغات ورزشی

ایـــــونت

برگزاری ایونت با معرفی برند به عنوان حامی‌.

تبلیغات مستقیم

منظور از این نوع تبلیغات در تبلیغات ورزشی، استفاده از رسانه‌های درونی استادیوم‌ها که شـــــــــامل تابلوهــــا، بیلبوردها و ... هستند.

CSR

مشارکت برنـــــــد در کمپین‌هـــــــــای مسئولیت اجتماعی که بوسیلــــه‌ی گره‌ی احساســــــــــی، برند در ذهــــن مخاطبین خوبی تثبیت خــواهد شد.

سفیر برند

انتخــــــاب سفیر برند متنـــــاسب و همراستا با ورزش و برند باعث بهتر دیده شدن و افزایش تاثیرگذاری در بین مخاطبین مشترکی کــــــه برند و سفیر دارند ، می‌شود.

حمایت مالی

اسپانسرینگ یا حمایت مالی یکی دیگر از مسیرهای موثر در تبلیغـــــــات ورزشــــــی است. اسپانسرینگ با توجـــــه به ابعـــــاد گسترده می‌تواند از تبلیغات روی لبــــاس بازیکنان شروع شود و در قسمت‌هـــای خارحی استـــــــــــادیوم نیز به صــــــــــورت فعالیت‌های BTL را شامل شود.

رسانه های تبلیغات ورزشی در بسکتبال

Sport Advertising

 • رسانه‌های تبلیغاتی
 • رویدادها
 • کانال‌ها و صفحات اینفلوئنسرها
 • پخش زنده
 • اخبار
 • تبلیغات دهان به دهان
 • محتواهای ارگانیک
 • صفحات هواداری بازیکنان
 • کنفرانس‌های خبری
 • دارایی‌های آنلاین و آفلاین برند )وبسایت و شبکه‌های اجتماعی)
 • دارایی‌های آنلاین و آفلاین فدراسیون بسکتبال )وبسایت و شبکه‌های اجتماعی)

گزینه های تبلیغات در بسکتبال

CSR

مسئولیت اجتماعی در جنبه‌ی تبلیغاتی برند باعث بازخوردهای بسیار مثبتی خواهد شد. اتصال این دسته از کمپین‌ها به ورزش بسکتبال باعث ایجاد باند عاطفی مخاطبان با برندها خواهد شد.

به عنوان مثال برند با همکاری فدراسیون بسکتبال و آژانس مات به عنوان مجری انحصاری فدراسیون بسکتبال، برنامه‌های استعدادیابی را برگزار خواهد کرد. نوع دیگر این همکاری می‌تواند ساخت ادوات ورزشی در مناطق محروم باشد که هم فدراسیون و هم برند از رسانه‌های پخش کننده این خبرهای مسئولیت اجتماعی سهم خواهند گرفت.

3 به 3

برگــــــزاری ایونت‌هــای بسکتبال در شهرهــــــای مختلف و مکان‌هایی که مخاطبان برندها در آن حداکثر رویارویی با برندها را داشته باشند.

دسته‎‌بندی ایونت‌ها:

 • ایونت مهارت-محور
 • مسابقات ایونت اختصاصی
 • مسابقات لیگ
 • 3x3
 • برنامه استعدادیابی

تیم‌های ملی و مسابقات بین‌المللی (بانوان و آقایان در تمامی رده‌های سنی)

در این نوع از تبلیغات برند حامی مالـــــــی یا اسپانسر تیم ملی بسکتبال ایران می‌شود. تبلیغات دور زمین در مسابقاتی که ایران میزبان است، که با توجه به پخش در شبکه‌های خارجی برند در ابعاد بین‌المللی دیده می‌شود.

 • تبلیغات روی لباس بازیکنان، کادر فنی و...
 • سفیر برند
 • مجوز استفاده از حامی

مسابقات لیگ‌های داخلی (بانوان و آقایان در تمامی رده‌های سنی)

نوع تبلیغات در لیگ ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت زیر برای برندها قابل انتخاب است : امکان پخش زنده دوبار در هفته

 • تبلیغات دور زمین، ردیف‌های یک و دو وکف سالن
 • لباس داورها، حلقه، مسکات
 • سمپلینگ و پروموشن
 • و تمامی نقاط تبلیغاتی ورزشگاه
 • سفیر برند

فضاهای تبلیغاتی محل مسابقات

کل فضاهای تبلیغاتی زمین

فضاهای تبلیغاتی محل مسابقات

کل فضاهای تبلیغاتی زمین

اسپانسرینگ

لباس تیم ملی

سفیر بـرند

brand ambassador

استفــــــاده از سفیر بـــــــــرند مناسب در تبلیغات ورزشی جهان جایگاه ویژه‌ای در نگاه برندها پیدا کرده است به نحوی کــه آژانس با تکیه بر تجربه‌های قبلی خود در حوزه سفیر بــــــــرند، مسیر ارتباطــــــی و بستری مناسب برای تبلیغات ورزشـــــی فراهم کرده است.

ایونت

علاوه بر استفاده از فضاهای تبلیغاتی در لیگ بسکتبال ایران، آژانس مات با همکاری فدراسیون بسکتبال ایران امکان برگزاری ایونت‌های 3در3 را نیز دارد. ایونت‌ها به صورت خیابانی برگزار می‌شود و قابلیت برگزاری در شهرهای مختلف را دارد.

همچنین مسابقات مهارت-محور نیز در همین مسابقات برگزار می‌شود.

BASKETBALL 3X3

ایونت 3X3

تعریفی که فیبا از این بازی‌ها دارد، این است که بسکتبال سه نفره، هم ساده و هم سرگرم‌کننده است. در بسکتبال سه نفره بیشتر ترجیح داده شده بسکتبال در قالبی تفریحی در زمین‌های روباز سراسر دنیا انجام شود. به‌دلیل ویژگی‌های محیطی که این بازی دارد، برگزارکنندگان آن می‌توانند بازی‌ها را در برنامه‌های مردمی گنجانده و در مراکز شهرها، میدان‌ها، پارک‌ها و مراکز خرید برگزار کنند. این کار فرصت‌های جدید تبلیغاتی برای برگزارکنندگان بازی‌ها و برندها به دلیل تعاملی دو طرفه که با مخاطبان دارد فراهم می‌کند.

با توجه به انتشار ویروس کرونا، امکان تطبیق بازی‌ها براساس پروتکل‌های بهداشتی وجود دارد و موارد مربوط به Covid-19 کاملا در نظر گرفته و رعایت خواهد شد.

BASKETBALL 3X3

ایونت 3 به 3

قوانین

ایونت 3 به 3

مسابقات مهارت محور

در این قسمت از بین تماشاگران به قید قرعه افــــــرادی انتخاب می‎شوند تا در مسابقات پرتاب (آزاد یا ۳امتیازی) یا مهارت‌های فردی شرکت کنند و برنده جایزه شـــــــوند.

مسابقات مردمی

مسابقات پرتاب

برنده مسابقه شـــــــرکت‎کننده‎ای است کــــه در زمان مشخص بیشترین امتیاز را آورده باشد. این مسابقه می‎تواند به صـــــــورت پرتاب آزاد یا ۳ امتیازی باشــــد.

این مسابقات در رشته‌هــــــای مشخصــــــی برگزار می‌شود که شرکت‌کنندگان با کسب امتیاز بیشتر در هر رشته، برنده جایزه می‌شوند.

مسابقات مهارت‌های فردی

ایونت

فرصت‌های تبلیغاتی