برترین آژانس های تبلیغاتی سال 2015

By in بازاریابی, تبلیغات

بسیاری از شرکت ها برای پیشرفت و اتخاذ استراتژی های اصولی جهت فعالیت های خود و کاهش ریسک تصمیم گیری ها، از استراتژی (benchmarking) یا الگوبرداری استفاده می کنند، در این استراتژی بهترین شرکت در صنعت مربوطه را الگو قرار داده و تمامی فعالیت ها و استراتژی های آن را بررسی و تا جاییکه امکان دارد الگوبرداری می کنند تا بدین طریق از تجارب موفق آنان استفاده کرده و برای اتخاذ تصمیماتی که نتیجه آن مشخص نیست، ریسک نکنند.

برترین آژانس های تبلیغاتی همواره برترین استراتژی ها و برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی را اتخاذ می کنند و پیشرو و پیشگام در صنعت خود می باشند لذا بررسی تک تک این آژانس ها برای کلیه شرکت هایی که به طرق مختلف به فعالیت های تبلیغاتی می پردازند، می تواند کمک کننده و مفید باشد و به آنها کمک کند تا همگام با جدیدترین متدها پیش رفته و موفقیت خود را تضمین کنند.

 به همین جهت تصمیم گرفتیم که ابتدا به معرفی برترین آژانس ها که بر اساس آمار موثق در سال 2015 انتخاب شده اند پرداخته و پس از آن هر هفته به ترتیب هرکدام از این آژانس ها را به تفصیل معرفی کرده و به بررسی چگونگی عملکرد، استراتژی ها و علل موفقیت آنها بپردازیم:


1.Omnicom Group Inc
omnicom

2.The Interpublic Group of Companies Inc

IPG

3.Wpp Group Us Investment, Inc wpp
4.MCCANN WORLDGROUP, LLC mccan
5.Ogilvy & Mather Worldwide, Inc

ogilvy

6.BBDO Worldwide Inc

bbdo

7.Grey Global Group LLC

grey

8.Walter Thompson Cpmpany LLC

j.w

9.Mdc Partners Inc

mdc

10.DDB Worldwide Communication Group, Inc

ddbo

آژانس تبلیغاتی مات با آنالیز کلیه فعالیت های چنین شرکت هایی و با کمک متخصصان خود، استراتژی های آنها را تحلیل و با توجه به آگاهی از شرایط بازار ایران، این استراتژی ها را در اصطلاح بومی سازی کرده و متناسب با مشتری، مخاطب و شرایط اقتصادی ایران می نماید. شرکت مات با الگو قرار دادن آژانس های تبلیغاتی موفق دنیا، بهترین استراتژی های موجود را اتخاذ و بهترین مشاور برای مشتریان خود تا رسیدن به موفقیت کامل می باشد.