about us

Maat Story

در هـر شـــــــــرایـطی که بـاشــیم هیچکــــــس نمـی‌تونه تمـــــــــــام احتـمـــالـات ممکـن رو در نـظـــــر بگـیـره، تـو صفحــــه‌ی کــــوچک شـطـرنـج، بـــــرای پـایـــــان بـــــازی حــالات مختـلـف وجــــــود داره یعنی بارهـــــا بیشتـر از موجودات در کل جهانی که میشناسیم، چند انتخاب تا موفقیت؟ حالا تصور کنید تو صفحــــه ای بزرگتـر، مثل کسـب و کـارمــــــون چند احتمـال پیش روی مـــــاست؟ چند حرکت ممکن؟ مطمئن تریـن راه برای پیروزی اینه که مرحلـــه به مرحلــــه پیش بریم و هر مرحله رو به متخصصاش بسپاریم؛ درســـت مثل بازی شطرنج. هر حرکـت و هر پیشروی بـه یک مهره داده میشه، چرا که هر مهره توانایــــی و حرکت خودش رو داره.

start the game

برند وارد یک آژانس تبلـیغاتی می شود، درسـت مثل یک شـاه در زمــین بـازی. ســـربـازهـا حرکـت را آهسـتـه و پیـوسـتـه شــروع می کنـند. بـا پـیـشـروی قدرتمـند مسیر را بـرای بقیه ی مهره ها باز میکنند .

جلسه ی فرمـاندهی با راهبـردی هدفمند تشکیل می شود؛ وزیر رخها را فرا می خواند دستـورات شـاه را بـررسی می کـنند و اجـرای استـراتژی پیـشـروی آغـاز می شود. موانعی سـر راه است که بـاید بـا جهشی خیره کننده از سـر راه بـرداشته شـوند. نیروهـای سـواره وارد عمل میشوند. فـاز دوم پـیـشـروی بـه فرمـاندهی وزیر آغاز می شود، باید هوشمندانه و منحصر بـه فـرد پیـشـروی را ادامـه داد نیـروهای سواره این کار را به خوبی انجام می دهند و از موانع عبـور می کنـند.دستیابی بـه هدف، لحظه به لحظه نزدیکتر می شود و حالا فاز آخر پیشروی خلاقیت نامحدود برای اجرایی شدن تمـام نقشه هـا و بـا حضور همه نیروها فیلها با تمام تجهیزات به زمین می آیند و مسئولیت هایی که به آنها محول شده است را عملی میکنند. وزیر و رخها اوضاع نهایی زمین را بررسی میکنند.

خواسته های شـاه به دقت اجـرا شده است. یک حرکت پیروزمندانه؛ بـا همکـاری و همـاهنگی یک تیم، شـاه بـازی که مشتری مـاست برنده ی بازی می شود.

History

کانون بازاریابی و تبلیغات مات در آغاز فعالیت خود از سال 1383 تنها به ارائه برخی از خدمات این حوزه می پرداخت. اما به تدریج و با تکمیل مجموعه خدمات خود در یک بازه زمانی چهار ساله از سال 1387 به یک آژانس جامع گرا تبدیل شد. از این تاریخ، مات هر سال با تکمیل توانایی های خود، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش تعداد مشتریان در مسیر رشد مستمر گام برداشته است.

تعداد کارکنان مات پیوسته افزایش یافته و به 122 نفر در سال 1394 رسیده است. این افراد در دپارتمان های تخصصی مختلف مشغول به کار می باشند. پس از یک دهه خلق ارزش مستمر برای ذی نفعان، مات با کسب جایگاه برتر در زمینه بازاریابی و تبلیغات، همکاری های موفقیت آمیزی را با برند های معتبر رقم زده است.

why maat

/ چابک بودن و سرعت بالا / ارائه خدمات تخصصی

/ بهره وری بالا از بودجه و قیمت های رقابتی

values

/ شــایسته سـالاری و رشــد پایدار /کــار تیمی و یادگــیری مســتمر

/ خــلاقیت ونــوآوری / تعهــد ومشـــتری مـــداری

honors and achievements

تندیس - مات
تندیس - مات
تندیس - مات
تندیس - مات
تندیس - مات
تندیس - مات
تندیس - مات
تندیس - مات
تندیس - مات
تندیس - مات
تندیس - مات
تندیس - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات
تقدیرنامه - مات